Direkcija

Godine d.o.o.
Kraljice Natalije 45,
11000 Beograd

+381 11 26 56 276
Fax: +381 11 36 28 424

Darko Ćurić, direktor:
darko.curic@godina.rs

Prodaja:
prodaja@godina.rsKomercijala:
dusko.djukic@godina.rs
ankica.andrejevic@godina.rs

Proizvodnja i magacin

Godine d.o.o.

Batajnički drum 18a
11080 Zemun

+381 11 4427 330
Magacin:
magacin@godina.rs