Direkcija

  Godina d.o.o.
  Kraljice Natalije 45,
  11000 Beograd

  +381 11 26 56 276
  Fax: +381 11 36 28 424

  Darko Ćurić, direktor:
  darko.curic@godina.rs

  Prodaja:
  prodaja@godina.rs

  Komercijala:
  dusko.djukic@godina.rs
  ankica.andrejevic@godina.rs

  Proizvodnja i magacin

  Godina d.o.o.

  Batajnički drum 18a
  11080 Zemun

  +381 11 4427 330
  Magacin:
  magacin@godina.rs