Novosti2021-07-08T09:26:02+00:00
1509, 2021

Poslovanje u doba pandemije

15.septembar, 2021 Prethodni period, koji je obeležila pandemija virusa Covid19, predstavljao je svojevrstan izazov svim akterima na tržištu, pre svega zbog ogromne neizvesnosti u poslovanju i visokog rizika za zdravlje zaposlenih. Već na početku je bilo jasno da nas očekuje jedna od najvećih društvenih i [...]

Go to Top